Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương ?

Câu hỏi 1: (Trang 79 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương ? phần soạn bài tập đọc: Quê hương trang 79 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Những hình ảnh gắn liền với quê hương là: chùm khế ngọt, đường đi học có bướm vàng bay, con diều biếc thả trên đồng, con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, cầu tre nhỏ, hình ảnh mẹ che nghiêng nón lá, đêm trăng tỏ có hoa cau rụng.

(BAIVIET.COM)