Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn?

Câu hỏi 1 (Trang 129 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn? Phần soạn bài Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn trang 128 – 129 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

– Nguyên nhân: Do chiến tranh, các quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm… làm mất đi một phần rừng ngập mặn.
– Hậu quả: Lá chắn bảo vệ đê biển không còn, đê điều dễ bị xói lở, dẫn đến bị vỡ khi có gió bão sóng lớn.

(BAIVIET.COM)