Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta?

Câu hỏi 1 (Trang 109 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta? Phần soạn bài Tập đọc: Một vụ đắm tàu trang 108 – 109 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-et-ta có sự khác nhau. Sự khác nhau đó là: Giu-li-et-ta: “Đang trên đường về nhà rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ”. Còn Ma-ri-ô thì: “Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng”.

(BAIVIET.COM)