Nếu có ba điều ước, em sẽ ước những gì ?

Câu hỏi 4: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nếu có ba điều ước, em sẽ ước những gì ? phần soạn bài tập đọc: Ba điều ước trang 137 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các em tự suy nghĩ và nói ra những điều ước của mình nhưng phải biết ước ao những điều tốt đẹp, giúp ích nhiều cho đất nước.

Nội dung: con người chỉ thực sự hạnh phúc khi làm điều có ích, được mọi người quý trọng.

(BAIVIET.COM)