Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt?

Câu hỏi 4 (Trang 81 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt? Phần soạn bài Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 81 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Em rất cảm phục về hành động dũng cảm của Ga-vrốt. Cậu xứng đáng là một tấm gương sáng về tinh thần gan dạ, dũng cảm sẵn sàng hi sinh vì nước vì dân.

(BAIVIET.COM)