Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long. Vì sao chú làm như vậy?

Câu hỏi 3 (Trang 63 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long. Vì sao chú làm như vậy? Phần soạn bài Tập đọc: Hộp thư mật trang 63 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long là chú dừng xe, tháo bu-gi ra xem, giả vờ như xe của mình bị hỏng, mắt chú không xem bu-gi mà lại chú ý quan sát mặt đất phía sau cột cây số. Nhìn trước nhìn sau một tay chú vẫn cầm bu-gi, còn một tay bẩy nhẹ hòn đá. Chú nhẹ nhàng cạy đáy hộp vỏ đựng thuốc đánh răng để lấy báo cáo và thay vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp thuốc vào chỗ cũ, sau đó chú lắp bu-gi, khởi động máy như là đã sửa xem xong. Làm như thế, chú Hai nhằm đánh lạc hướng chú ý của người khác, để không ai nghi ngờ.

(BAIVIET.COM)