Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn ?

Câu hỏi 1: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn ? phần soạn bài tập đọc: Ba điều ước trang 137 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Ba điều ước của chàng thợ rèn : ước thành vua, ước có thật nhiều tiền, ước bay được như mây.

(BAIVIET.COM)