Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?

Giải câu 1 (Trang 90 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Mưa ở Cà Mau có gì khác thường? Phần soạn bài Tập đọc: Đất Cà Mau, trang 89 – 90 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Mưa ở Cà Mau đến rồi đi bất ngờ: sớm nắng chiều mưa. Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong mưa thường nổi cơn dông.

(BAIVIET.COM)