Một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng ?

Câu hỏi 1: (Trang 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng ? phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng trang 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Dưới đây là một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng.

Trả lời:
Soan bai luyen tap tu va cau mo rong von tu cong dong hinh anh 1

(BAIVIET.COM)