Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào?

Câu hỏi 3 – Nhận xét (Trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào? Phần soạn bài Tập làm văn: Viết thư trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như sau:

+ Mở đầu: Ghi địa điểm, thời gian viết thư / lời xưng hô.

+ Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư / chữ kí và tên hoặc họ tên của người viết thư.

(BAIVIET.COM)