Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 60 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ? phần soạn bài Tập đọc: Bận trang 60 SGK tiếng việt tập 1.

Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ?

Trả lời:

Xung quanh bé mọi vật, mọi người đều bận :

Trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa.

Cô bận cấy lúa, chú bận đánh giặc, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu.

(BAIVIET.COM)