Mỗi từ ngữ được in đậm dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi 1 (Trang 97 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Mỗi từ ngữ được in đậm dưới đây có tác dụng gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối trang 97 – 99 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. Vì vậy, ngay trong quan sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng.

Theo PHẠM HỔ

Trả lời:

– Quan hệ từ hoặc có tác dụng nối từ em bé với chú mèo trong câu 1.

– Quan hệ từ vì vậy có tác dụng nối câu 1 với câu 2.

(BAIVIET.COM)