Mỗi thành ngữ, tục ngữ ứng xử cộng đồng sau. Em tán thành và không tán thành thái độ nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Mỗi thành ngữ, tục ngữ ứng xử cộng đồng sau. Em tán thành và không tán thành thái độ nào ? phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng trang 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào, không tán thành thái độ nào ?

Trả lời:

Em tán thành thái độ :

– Chung lưng đấu cật.

– Ăn ở như bát nước đầy Em không tán thành thái độ.

– Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.

(BAIVIET.COM)