Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?

Câu hỏi 3 (Trang 126 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 126 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Phần in nghiêng thứ nhất bổ sung cho câu ý nghĩa nguyên nhân.

– Phần in nghiêng thứ hai (sau này) bổ sung cho câu ý nghĩa thời gian.

(BAIVIET.COM)