Mỗi người bạn của bé Thơ có điều gì tốt ?

Câu hỏi 4: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai ? phần soạn bài tập đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 27 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Cả hai người bạn là cành bằng lăng và chú sẻ non đều có lòng tốt muốn giúp cho bé Thơ vui.

(BAIVIET.COM)