Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu ?

Câu hỏi 2: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu ? phần soạn bài tập đọc: Một mái nhà chung trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Mỗi mái nhà riêng có nét khác biệt đáng yêu : mái nhà của chim thì lợp nghìn chiếc lá biếc, mái nhà của cá là sóng xanh rập rình, mái nhà của dím ẩn sâu trong lòng đất, mái nhà của ốc là chiếc vỏ tròn ngay bên mình, mái nhà của em thì có giàn gấc có quả đỏ che nghiêng, còn nhà của bạn thì có hoa giấy hồng trên mái.

(BAIVIET.COM)