Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?

Câu hỏi 4 (Trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

b) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

c) Có vất vả mới thanh nhàn

Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.

Trả lời:

a) Lửa thử vàng gian nan thử sức

– Khuyên ta muốn biết vàng thật thì phải thử lửa. Muốn biết sức người thì phải kinh qua gian khổ khó khắn mới đo được chính xác. Chỉ có tôi luyện trong gian khổ con người mới trưởng thành.

b) Nước lã mà vã lên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Khuyên ta cần có lòng tự tin vào ý chí nghị lực của bản thân chính mình. Con người từ tay không mà làm nên sự nghiệp lớn mới giỏi, mới tài. Được thế mọi người mới kính trọng nể phục.

c) Có vất vả mới thanh nhàn

Không dưng ai dễ cầm tàn che cho

Để có được cuộc sống đầy đủ, ấm no, hanh phúc chúng ta cần phải lao động khó nhọc vất vả. Chỉ có lao động và bằng lao động mới mong có ngày an nhàn sung sướng hạnh phúc.

(BAIVIET.COM)