Mỗi bạn đưa ra lý lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

Giải câu 2 (Trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Mỗi bạn đưa ra lý lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình? Phần soạn bài Tập đọc: Cái gì quý nhất? trang 85 – 86 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Mỗi bạn đều đưa ra lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình:

  • Hùng: lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.
  • Quý: vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.
  • Nam: thì giờ là quý nhất trên đời vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

(BAIVIET.COM)