Mến thấy thị xã có gì mới lạ?

Câu hỏi 2: (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Mến thấy thị xã có gì mới lạ? phần soạn bài tập đọc Đôi bạn trang 131 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Mến thấy thị xã có nhiều điều khác với nông thôn : ở đây có nhiều phố xá, nhà ngói san sát, cái cao cái thấp, xe cộ đi lại nườm nượp trên đường, ban đêm, đèn điện sáng như sao sa.

(BAIVIET.COM)