Mến có hành động gì đáng khen?

Câu hỏi 3: (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Mến có hành động gì đáng khen? phần soạn bài tập đọc Đôi bạn trang 131 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Mến có hành động đáng khen là đã không do dự, dũng cảm nhảy ngay xuống hồ nước cứu người sắp chết đuối.

(BAIVIET.COM)