Mè hoa sống ở đâu ?

Câu hỏi 1: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Mè hoa sống ở đâu ? phần soạn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng trang 117 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Mè hoa sống ở trong ruộng rộng, dưới ao sâu, trong đìa con, đìa cạn.

(BAIVIET.COM)