Mẫu chuyện vui dưới đây có một chỗ dùng sai từ để nối, em hãy chữa lại cho đúng?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 99 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Mẫu chuyện vui dưới đây có một chỗ dùng sai từ để nối, em hãy chữa lại cho đúng? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối trang 97 – 99 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

– Bố ơi, bố có thể viết trong bóng tối được không?

– Bố viết được.

– Nhưng bố hãy tắt đèn đi và kí vào sổ liên lạc cho con.

– ? !

MINH CHÂU sưu tầm

Trả lời:

Cách chữa ->Thay từ nhưng bằng vậy, vậy thì, thế thì, nếu thế thì, nếu vậy thì.

-> Vậy (vậy thì, thế thì, nếu vậy thì, thế thì) bố hãy tắt đèn đi và kí vào sổ liên lạc cho con.

(BAIVIET.COM)