Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp và nói những điều em biết về nó?

Câu hỏi 1: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta và nói những điều em biết về cảnh đẹp ấy? Phần soạn bài tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước trang 102 SGK tiếng việt tập 1.

Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta (ảnh chụp, bưu ảnh, tranh ảnh cắt từ báo chí,…) Nói những điều em biết về cảnh đẹp ấy theo gợi ý dưới đây:

a) Tranh (ảnh) vẽ (chụp) cảnh gì? Cảnh đó ở nơi nào?

b) Màu sắc của tranh (ảnh) như thế nào?

c) Cảnh trong tranh (ảnh) có gì đẹp?

d) Cảnh trong tranh (ảnh) gợi cho em những suy nghĩ gì?

Trả lời:

Các em tự sưu tầm tranh ảnh, rồi dựa vào tranh để nói về cảnh đẹp quê hương đất nước.

(BAIVIET.COM)