Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 71 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Rước đèn ông sao trang 71 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Mâm cỗ Trung thu của Tâm có một quả bưởi khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ối chín, để bên cạnh nải chuối ngự và bó mía tím. Xung quanh còn bày thêm nhiều thứ đồ chơi.

(BAIVIET.COM)