Mái nhà chung của muôn vật là gì ?

Câu hỏi 3: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Mái nhà chung của muôn vật là gì ? phần soạn bài tập đọc: Một mái nhà chung trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh đến vô cùng, là vòm trời cao rực rỡ bảy sắc cầu vồng.

(BAIVIET.COM)