Lý thuyết Xem đồng hồ Trang 13 SGK Toán lớp 3

0 đánh giá

Lý thuyết bài Xem đồng hồ (Trang 13 SGK toán lớp 3) cần nhớ:

1 ngày = 24 giờ.

1 giờ = 60 phút.

BAIVIET.COM

Gửi bình luận

Back To Top