Lý thuyết Xác định kế hoạch kinh doanh Trang 166 – 169 SGK Công nghệ lớp 10

Tóm tắt lý thuyết bài Xác định kế hoạch kinh doanh (Trang 166 – 169 SGK Công nghệ lớp 10) cần nhớ:

I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc “Bán cái thị trường cần”.

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào 4 yếu tố cơ bản: nhu cầu thị trường, tình hình phát triển kinh tế xã hội, phát luật hiện hành và khả năng doanh nghiệp.

Ly thuyet Xac dinh ke hoach kinh doanh Trang 166 169 SGK Cong nghe lop 10

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Nội dung kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau: Kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất.

Ly thuyet Xac dinh ke hoach kinh doanh Trang 166 169 SGK Cong nghe lop 10 - Hinh anh 2

2. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Ly thuyet Xac dinh ke hoach kinh doanh Trang 166 169 SGK Cong nghe lop 10 - Hinh anh 3

Kế hoạch bán hàng được xác định dựa trên tổng hợp nhu cầu thị trường thông qua các đơn đặt hàng (hoặc hợp đồng mua hàng) của khách hàng.

Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ thị trường thì kế hoạch bán hàng xác định dựa trên cơ sở dự đoán nhu cầu thị trường.

Kế hoạch mua hàng được xác định phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.

Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thể hiện số lượng lao động cần sử dụng và từng loại lao động phù hợp với kế hoạch kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất sản phẩm doanh nghiệp được xác định trên cơ sở năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định (quý,năm….)

(BAIVIET.COM)