Lý thuyết về số thực SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần Số thực (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet ve so thuc SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)