Lý thuyết về hai đường thẳng vuông góc SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần hai đường thẳng vuông góc (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau. Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet ve hai duong thang vuong goc SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)