Lý thuyết Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài Trang 122 – 123 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (Trang 122 – 123 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài).

Trên tia Ox, OM = a, ON = b (h.60), nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Tóm tắt kiến thức:

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia:

Cách 1: Dùng thước đo có chia khoảng(tương tự như đo đoạn thẳng).

Cách 2: Dùng compa.

Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài).

Ly thuyet Ve doan thang cho biet do dai Trang 122 123 SGK Toan 6 - Tap 1 - Hinh 01

2. Dấu hiệu nhận biết một  điểm nằm giữa hai điểm khác:

Trên tia Ox, OM = a, ON = b (h.60), nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Ly thuyet Ve doan thang cho biet do dai Trang 122 123 SGK Toan 6 - Tap 1 - Hinh 02

(BAIVIET.COM)