Lý thuyết về định lí SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần định lí (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet ve dinh li SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)