Lý thuyết từ vuông góc đến song song SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần từ vuông góc đến song song (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet tu vuong goc den song song SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)