Lý thuyết từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua SGK vật lý lớp 9

Lý thuyết phần từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua (SGK vật lý lớp 9) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết:

Ly thuyet tu truong cua ong day co dong dien chay qua SGK vat ly lop 9

(BAIVIET.COM)