Lý thuyết trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c) SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c) (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac canh - canh - canh(c.c.c) SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)