Lý thuyết trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c) SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c) (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh - goc - canh(c.g.c) SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)