Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng Trang 124 – 125 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Trung điểm của đoạn thẳng (Trang 124 – 125 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B (MA = MB).

Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA = MB = AB/2.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Trung diem cua doan thang Trang 124 125 SGK Toan 6 - Tap 1

1. Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB).

2. Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.

(BAIVIET.COM)