Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ Trang 8 – 11 SGK Toán Hình học lớp 10

Lý thuyết bài Tổng và hiệu của hai vectơ (Trang 8 – 11 SGK Hình học lớp 10) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết:

1. Tổng của hai vectơ

Ly thuyet Tong va hieu cua hai vecto Trang 8 11 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 1

2. Quy tắc hình bình hành

Ly thuyet Tong va hieu cua hai vecto Trang 8 11 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 2

3. Tính chất của tổng các vectơ

Ly thuyet Tong va hieu cua hai vecto Trang 8 11 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 3

4. Hiệu của hai vectơ

Ly thuyet Tong va hieu cua hai vecto Trang 8 11 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 4

5. Áp dụng

Ly thuyet Tong va hieu cua hai vecto Trang 8 11 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 5

(BAIVIET.COM)