Lý thuyết Tính theo phương trình hóa học SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Tính theo phương trình hóa học (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Viết phương trình hóa học: Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất. Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành

Tổng hợp kiến thức:

Các bước tiến hành:

1. Viết phương trình hóa học.

2. Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất

3. Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành

4. Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n x M) hoặc thể tích khí ở đktc (V = 22,4 x n)

(BAIVIET.COM)