Lý thuyết Tính theo công thức hóa học SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Tính theo công thức hóa học (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Biết công thức hóa hoc, tìm thành phần các nguyên tố: Tìm khối lượng mol của hợp chất. Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất → tìm thành phần theo khối lượng của mỗi nguyên tố.

Tổng hợp kiến thức:

Các bước tiến hành:

1. Biết công thức hóa hoc, tìm thành phần các nguyên tố:

– Tìm khối lượng mol của hợp chất.

– Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất

=> Tìm thành phần theo khối lượng của mỗi nguyên tố.

2. Biết thành phần các nguyên tố, tìm công thức hóa học:

Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất → lập công thức hóa học của hợp chất.

(BAIVIET.COM)