Lý thuyết Tính chất của phép cộng các số nguyên Trang 77 – 78 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Tính chất của phép cộng các số nguyên (Trang 77 – 78 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0: a + 0 = a.

4. Cộng với số đối: a + (-a) = 0.

(BAIVIET.COM)