Lý thuyết Tính chất của oxi SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Tính chất của oxi (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Tính chất vật lí : Là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ -183ºC, oxi ở thể lỏng có màu xanh nhạt.

Tổng hợp kiến thức:

1. Tính chất vật lí : Là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ -183ºC, oxi ở thể lỏng có màu xanh nhạt.

2. Tính chất hóa học : oxi là một đơn chất phi kim hoạt động mạnh, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị II.

(BAIVIET.COM)