Lý thuyết Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau Trang 113 – 115 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Lý thuyết bài Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Trang 113 – 115 SGK Toán lớp 9 – Tập 1) cần nhớ:

Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì: Điểm đó cách đều hai điểm. Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm

Tóm tắt kiến thức:

ly thuyet tinh chat cua hai tiep tuyen cat nhau trang 113 - 115 sgk toan lop 9 – tap 1