Lý thuyết Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực Trang 24 – 26 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (Trang 24, 25, 26SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.

Lực có tác dụng làm biến đổi chuyển động (ngày cả khi vật đang đứng yên, khi chịu tác dụng của một lực nó bắt đầu chuyển động, thì cũng nói là lực làm biến đổi chuyển động của vật).

Lực không gây ra chuyển động (khi vật đang chuyển động mà không chịu tác dụng của lực nào thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đểu).

Trong một số trường hợp lực không gây ra chuyển động mà chỉ làm vật biến dạng.

(BAIVIET.COM)