Lý thuyết tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet tien de O-clit ve duong thang song song SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)