Lý thuyết Tích phân Trang 101 – 111 SGK Toán Giải tích lớp 12

Lý thuyết bài Tích phân (Trang 101 – 111 SGK Toán Giải tích lớp 12) cần nhớ:

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a; b], hiệu số F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên đoạn [a;b] của hàm số f(x).

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Tich phan Trang 101 111 SGK Toan Giai tich lop 12

(BAIVIET.COM)