Lý thuyết Tích của vectơ với một số Trang 14 – 16 SGK Toán Hình học lớp 10

Lý thuyết bài Tích của vectơ với một số (Trang 14 – 16 SGK Hình học lớp 10) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết:

1. Định nghĩa

Ly thuyet Tich cua vecto voi mot so Trang 14 16 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 1

2. Tính chất

Tích của một số với một vectơ có tính chất:

Ly thuyet Tich cua vecto voi mot so Trang 14 16 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 2

3. Áp dụng

Ly thuyet Tich cua vecto voi mot so Trang 14 16 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 3

4. Điều kiện để hai vectơ cùng phương

Ly thuyet Tich cua vecto voi mot so Trang 14 16 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 4

5. Phân tích một vectơ thành hai vectơ không cùng phương

Ly thuyet Tich cua vecto voi mot so Trang 14 16 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 5

(BAIVIET.COM)