Lý thuyết Tia Trang 111 – 112 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Tia (Trang 111 – 112 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

1. Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

2. Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.

Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thỳ hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

3. Xét ba điểm O,A,B.

a) Nếu hai tia OA,OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì :

– Hai tia OA, OB đối nhau.

– Hai tia OA,OB trùng nhau.

(BAIVIET.COM)