Lý thuyết Tỉ số lượng giác của góc nhọn Trang 71 – 75 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Lý thuyết bài Tỉ số lượng giác của góc nhọn (Trang 71 – 75 SGK Toán lớp 9 – Tập 1) cần nhớ:

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Tóm tắt kiến thức:

ly thuyet ti so luong giac cua goc nhon trang 71 – 75 sgk toan lop 9 – tap 1

(BAIVIET.COM)