Lý thuyết tỉ lệ thức SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần tỉ lệ thức (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet ti le thuc SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)