Lý thuyết Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Trang 218 – 221 SGK Vật lý lớp 11

Lý thuyết (Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Trang 218 – 221 SGK Vật lý lớp 11) cần nhớ:

Lý thuyết Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Trang 218 – 221 SGK Vật lý lớp 11 - Hình 1 Lý thuyết Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Trang 218 – 221 SGK Vật lý lớp 11 - Hình 2

(BAIVIET.COM)